Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Phan Nguyễn

Gọi ngay cho chúng tôi

(024) 6664.0446


COSMEBIO là một tổ chức phi chính phủ của Pháp được ra đời vào năm 2002 nhằm tập hợp lại các nhà sản xuất mỹ phẩm được chứng nhận hữu cơ bởi các tổ chức kiểm định độc lập với mục đích tuyên truyền các sản phẩm hữu cơ đến người tiêu dùng Pháp. 
Hiệp hội đăng ký bản quyền hai logo với hai tiêu chuẩn khác nhau :
- Label BIO (hữu cơ) :
    + Tối thiểu 95% trên tổng thành phần là tự nhiên hoặc có nguồn gốc tự nhiên
    + Tối thiểu 95% các thành phần thực vật có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ
    + Tối thiểu 10% trên tổng thành phần có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ.
Lưu ý : Phần lớn mỹ phẩm chứa 50%-60% nước, thành phần được xem như “không chứng nhận được".

- Label Eocologique (sinh học) :
  + Tối thiểu 95% trên tổng thành phần là tự nhiên hoặc có nguồn gốc tự nhiên
  + Tối thiểu 50% các thành phần thực vật có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ
  + Tối thiểu 5% trên tổng thành phần có nguồn gốc nông nghiệp hữu cơ.
Lưu ý : Phần lớn mỹ phẩm chứa 50%-60% nước, thành phần được xem như “không chứng nhận được".

Tính đến năm 2013, Cosmebio có 400 thành viên với 213 nhãn hiệu.
http://www.cosmebio.org/en/nos-label.php

popup

Số lượng:

Tổng tiền: