Giỏ quà Vinasamex The Journey of Fragrance

Mô tả

Bộ quà tặng Hành trình của mùi hương Set quà bao gồm: Tinh dầu quế hữu cơ tự tỏa hương Vinasamex 10ml Tinh dầu hồi hữu cơ tự tỏa hương Vinasamex 10ml ...
  • Chia sẻ

Bộ quà tặng Hành trình của mùi hương

Set quà bao gồm:

  • Tinh dầu quế hữu cơ tự tỏa hương Vinasamex 10ml
  • Tinh dầu hồi hữu cơ tự tỏa hương Vinasamex 10ml
  • Tinh dầu gừng hữu cơ tự tỏa hương Vinasamex 10ml
  • Tinh dầu tràm tự tỏa hương Vinasamex 50ml
  • Tinh dầu sả chanh tự toả hương Vinasamex 10ml
  • Tinh dầu vỏ bưởi tự tỏa hương Vinasamex 10ml

Xuất xứ: Việt Nam

CHỨNG NHẬN: